Arabiska för kommunikation, koppling

muwaaSala
ﻣُﻮَﺍﺻَﻠَﺔ
kommunikation, koppling – femininum singular

Det arabiska ordet för kommunikation, koppling uttalas muwaaSala och skrivs ﻣُﻮَﺍﺻَﻠَﺔ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns kommunikation, koppling i:

muwaaSalaat
ﻣُﻮَﺍﺻَﻠَﺎﺕ
kommunikation, koppling – femininum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet kommunikation, koppling består av de arabiska bokstäverna waw som skrivs och uttalas w, Sad som skrivs och uttalas S och lam som skrivs och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med kommunikation, koppling

Alla bokstäver i kommunikation, koppling

ﻣُﻮَﺍﺻَﻠَﺔ
ﻣـ
ـﻮ
ﺻـ
ـﻠـ
ـﺔ
 
ﻣـ
ـﻮ
ﺻـ
ـﻠـ
ـﺔ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ـﻮ
ـﺎ
ﺻـ
ـﺼـ
ـﺺ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ـﺔ
 
mim
m
waw
w
alef
Sad
S
lam
l
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för kommunikation, koppling består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Bokstaven Sad som skrivs ﺹ (här som ﺻـ ) och uttalas S och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻠـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﻣُﻮَﺍﺻَﻠَﺔ och uttalas muwaaSala.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för kommunikation, koppling

mufaa3ala blir muwaaSala

Vi har sett att det arabiska ordet för kommunikation, koppling skrivs ﻣُﻮَﺍﺻَﻠَﺔ och uttalas muwaaSala. Ordet följer mönstret verbalnomen form 3. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen mufaa3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är mufaa3ala och ordets rotbokstäver är w, S och l, blir ordet muwaaSala.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som kommunikation, koppling