Arabiska för motståndare, tävlande

mutanaafis
ﻣُﺘَﻨَﺎﻓِﺲ
motståndare, tävlande – maskulinum singular

Det arabiska ordet för motståndare, tävlande uttalas mutanaafis och skrivs ﻣُﺘَﻨَﺎﻓِﺲ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv. Mönster: aktivt particip
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet motståndare, tävlande består av de arabiska bokstäverna nun som skrivs ﻥ och uttalas n, fa som skrivs ﻑ och uttalas f och sin som skrivs ﺱ och uttalas s. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med motståndare, tävlande

Alla bokstäver i motståndare, tävlande

ﻣُﺘَﻨَﺎﻓِﺲ
ﻣـ
ـﺘـ
ـﻨـ
ـﺎ
ﻓـ
ـﺲ
 
ﻣـ
ـﺘـ
ـﻨـ
ـﺎ
ﻓـ
ـﺲ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ـﺎ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
 
mim
m
ta
t
nun
n
alef
fa
f
sin
s
 
 
Det arabiska ordet för motståndare, tävlande består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺘـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ـﻨـ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ﻓـ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ـﺲ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣُﺘَﻨَﺎﻓِﺲ och uttalas mutanaafis.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för motståndare, tävlande

mutafaa3il blir mutanaafis

Vi har sett att det arabiska ordet för motståndare, tävlande skrivs ﻣُﺘَﻨَﺎﻓِﺲ och uttalas mutanaafis. Ordet följer mönstret aktivt particip form 6. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen mutafaa3il där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är mutafaa3il och ordets rotbokstäver är n, f och s, blir ordet mutanaafis.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som motståndare, tävlande