Han jobbade vid det löpande bandet.

Den arabiska frasen Han jobbade vid det löpande bandet. uttalas 3amila 3alaa shariiTi al'intaaji almutawaaSili och skrivs ﻋَﻤِﻞَ ﻋَﻠَﻰ ﺷَﺮِﻳﻂِ ﺍَﻟﺈِﻧﺘَﺎﺝِ ﺍَﻟﻤُﺘَﻮَﺍﺻِﻞِ

De arabiska orden i Han jobbade vid det löpande bandet.

Nedan ser du detaljerad information om varje ord i den arabiska frasen Han jobbade vid det löpande bandet.. Du ser ordets svenska översättning, ordets stavning och uttal samt ordets grammatik (böjning, numerus, genus osv) i frasen. Du får också en länk till ännu mer information om ordet.

att arbeta

ﻋَﻤِﻞَ
Uttal: 3amila
Svensk versättning: att arbeta
Ordklass: verb
person: han
tempus: dåtid

på, vid, över

ﻋَﻠَﻰ
Uttal: 3alaa
Svensk versättning: på, vid, över
Ordklass: preposition
Ord som följer prepositioner får kasus genitiv

band

ﺷَﺮِﻳﻂِ
Uttal: shariiTi
Svensk versättning (av ordets grundform): band
Ordklass: substantiv
kasus: genitiv
bestämdhet: bestämd form (början av en idafa-konstruktion)
genus: maskulinum
Ordet är i genitiv eftersom det följer en preposition

Grundformen av band

ﺷَﺮِﻳﻂ
shariiT
(singular, obestämd form, utan kasus)

avkastning, produktion

ﺍَﻟﺈِﻧﺘَﺎﺝِ
Uttal: al'intaaji
Svensk versättning (av ordets grundform): avkastning, produktion
Ordklass: substantiv
kasus: genitiv
bestämdhet: bestämd form
genus: maskulinum
Ordet är i genitiv eftersom det är ägaren i en idafa-konstruktion

Grundformen av avkastning, produktion

ﺇِﻧﺘَﺎﺝ
'intaaj
(singular, obestämd form, utan kasus)

kontinuerlig

ﺍَﻟﻤُﺘَﻮَﺍﺻِﻞِ
Uttal: almutawaaSili
Svensk versättning (av ordets grundform): kontinuerlig
Ordklass: adjektiv
kasus: genitiv
bestämdhet: bestämd form
genus: maskulinum

Grundformen av kontinuerlig

ﻣُﺘَﻮَﺍﺻِﻞ
mutawaaSil
(singular, obestämd form, utan kasus)

Typ av fras: Komplett mening

En komplett mening. Meningen innehåller verb, men i arabiskan finns även kompletta meningar utan verb.

Källa: Språkrådet