Arabiska för ankomst

wuSuul
ﻭُﺻُﻮﻝ
ankomst – maskulinum singular

Det arabiska ordet för ankomst uttalas wuSuul och skrivs ﻭُﺻُﻮﻝ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet ankomst består av de arabiska bokstäverna waw som skrivs och uttalas w, Sad som skrivs och uttalas S och lam som skrivs och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med ankomst

Alla bokstäver i ankomst

ﻭُﺻُﻮﻝ
ﺻـ
ـﻮ
 
ﺻـ
ـﻮ
 
ـﻮ
ﺻـ
ـﺼـ
ـﺺ
ـﻮ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
 
waw
w
Sad
S
waw
w
lam
l
 
 
Det arabiska ordet för ankomst består av: Bokstaven waw som skrivs ﻭ och uttalas w och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven Sad som skrivs ﺹ (här som ﺻـ ) och uttalas S och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w. Bokstaven lam som skrivs ﻝ och uttalas l och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻭُﺻُﻮﻝ och uttalas wuSuul.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för ankomst

fu3uul blir wuSuul

Vi har sett att det arabiska ordet för ankomst skrivs ﻭُﺻُﻮﻝ och uttalas wuSuul. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fu3uul där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fu3uul och ordets rotbokstäver är w, S och l, blir ordet wuSuul.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som ankomst