Arabiska för kontakt, koppling, union

ittiSaal
ﺍِﺗِّﺼَﺎﻝ
kontakt, koppling, union – maskulinum singular

Det arabiska ordet för kontakt, koppling, union uttalas ittiSaal och skrivs ﺍِﺗِّﺼَﺎﻝ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet kontakt, koppling, union består av de arabiska bokstäverna waw som skrivs och uttalas w, Sad som skrivs och uttalas S och lam som skrivs och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med kontakt, koppling, union

Alla bokstäver i kontakt, koppling, union

ﺍِﺗِّﺼَﺎﻝ
ﺗـ
ـﺼـ
ـﺎ
 
ﺗـ
ـﺼـ
ـﺎ
 
ـﺎ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﺻـ
ـﺼـ
ـﺺ
ـﺎ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
 
alef
ta
t
Sad
S
alef
lam
l
 
 
Det arabiska ordet för kontakt, koppling, union består av: Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ﺗـ ) och uttalas t. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven Sad som skrivs ﺹ (här som ـﺼـ ) och uttalas S och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven lam som skrivs ﻝ och uttalas l och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺍِﺗِّﺼَﺎﻝ och uttalas ittiSaal.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver