Arabiska för skatt

Dariiba
ﺿَﺮِﻳﺒَﺔ
skatt – femininum singular

Det arabiska ordet för skatt uttalas Dariiba och skrivs ﺿَﺮِﻳﺒَﺔ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet skatt

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet skatt består av de arabiska bokstäverna Dad som skrivs och uttalas D, ra som skrivs och uttalas r och beh som skrivs och uttalas b. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med skatt

Alla bokstäver i skatt

ﺿَﺮِﻳﺒَﺔ
ﺿـ
ـﺮ
ﻳـ
ـﺒـ
ـﺔ
 
ﺿـ
ـﺮ
ﻳـ
ـﺒـ
ـﺔ
 
ﺿـ
ـﻀـ
ـﺾ
ـﺮ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ـﺔ
 
Dad
D
ra
r
ya
y
beh
b
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för skatt består av: Bokstaven Dad som skrivs ﺽ (här som ﺿـ ) och uttalas D och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ﻳـ ) och uttalas y. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺒـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﺿَﺮِﻳﺒَﺔ och uttalas Dariiba.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för skatt

fa3iila blir Dariiba

Vi har sett att det arabiska ordet för skatt skrivs ﺿَﺮِﻳﺒَﺔ och uttalas Dariiba. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3iila där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3iila och ordets rotbokstäver är D, r och b, blir ordet Dariiba.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som skatt