Arabiska för racket

miDrab
ﻣِﻀﺮَﺏ
racket – maskulinum singular

Det arabiska ordet för racket uttalas miDrab och skrivs ﻣِﻀﺮَﺏ.

Kategori: sport
Ordklass: substantiv. Mönster: instrumentnomen

Så används ordet racket

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet racket består av de arabiska bokstäverna Dad som skrivs och uttalas D, ra som skrivs och uttalas r och beh som skrivs och uttalas b. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med racket

Alla bokstäver i racket

ﻣِﻀﺮَﺏ
ﻣـ
ـﻀـ
ـﺮ
 
ﻣـ
ـﻀـ
ـﺮ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﺿـ
ـﻀـ
ـﺾ
ـﺮ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
 
mim
m
Dad
D
ra
r
beh
b
 
 
Det arabiska ordet för racket består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven Dad som skrivs ﺽ (här som ـﻀـ ) och uttalas D och är en del av ordets rot. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ och uttalas b och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣِﻀﺮَﺏ och uttalas miDrab.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för racket

mif3al blir miDrab

Vi har sett att det arabiska ordet för racket skrivs ﻣِﻀﺮَﺏ och uttalas miDrab. Ordet följer mönstret instrumentnomen. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen mif3al där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är mif3al och ordets rotbokstäver är D, r och b, blir ordet miDrab.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som racket