Arabiska för missil

qadhiifa
ﻗَﺬِﻳﻔَﺔ
missil – femininum singular

Det arabiska ordet för missil uttalas qadhiifa och skrivs ﻗَﺬِﻳﻔَﺔ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns missil i:

qadhaa'if
ﻗَﺬَﺍﺋِﻒ
missil – femininum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet missil består av de arabiska bokstäverna qaf som skrivs ﻕ och uttalas q, dhal som skrivs ﺫ och uttalas dh och fa som skrivs ﻑ och uttalas f. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med missil

Alla bokstäver i missil

ﻗَﺬِﻳﻔَﺔ
ﻗـ
ـﺬ
ﻳـ
ـﻔـ
ـﺔ
 
ﻗـ
ـﺬ
ﻳـ
ـﻔـ
ـﺔ
 
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ـﺬ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ـﺔ
 
qaf
q
dhal
dh
ya
y
fa
f
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för missil består av: Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ﻗـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven dhal som skrivs ﺫ (här som ـﺬ ) och uttalas dh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ﻳـ ) och uttalas y. Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ـﻔـ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﻗَﺬِﻳﻔَﺔ och uttalas qadhiifa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver