Arabiska för tillagd

muDaaf
ﻣُﻀَﺎﻑ
tillagd – maskulinum singular

Det arabiska ordet för tillagd uttalas muDaaf och skrivs ﻣُﻀَﺎﻑ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns tillagd i:

muDaafa
ﻣُﻀَﺎﻓَﺔ
tillagd – femininum singular
Ordklass: adjektiv. Mönster: passivt particip

Så används ordet tillagd

andra delen i en idafa-konstruktion

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet tillagd består av de arabiska bokstäverna Dad som skrivs och uttalas D, ya som skrivs och uttalas y och fa som skrivs och uttalas f. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med tillagd

Alla bokstäver i tillagd

ﻣُﻀَﺎﻑ
ﻣـ
ـﻀـ
ـﺎ
 
ﻣـ
ـﻀـ
ـﺎ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﺿـ
ـﻀـ
ـﺾ
ـﺎ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
 
mim
m
Dad
D
alef
fa
f
 
 
Det arabiska ordet för tillagd består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven Dad som skrivs ﺽ (här som ـﻀـ ) och uttalas D och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven fa som skrivs ﻑ och uttalas f och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣُﻀَﺎﻑ och uttalas muDaaf.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver