Arabiska för avstå, vägra

imtana3a
ﺍِﻣﺘَﻨَﻊَ
avstå, vägra – dåtid han
yamtani3u
ﻳَﻤﺘَﻨِﻊُ
avstå, vägra – nutid han

Det arabiska verbet för att avstå, vägra skrivs ﺍِﻣﺘَﻨَﻊَ och uttalas imtana3a i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﻤﺘَﻨِﻊُ och uttalas yamtani3u. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb

Så används ordet avstå, vägra

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet avstå, vägra består av de arabiska bokstäverna mim som skrivs och uttalas m, nun som skrivs och uttalas n och ayn som skrivs och uttalas 3. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med avstå, vägra

Alla bokstäver i avstå, vägra

ﺍِﻣﺘَﻨَﻊَ
ﻣـ
ـﺘـ
ـﻨـ
ـﻊ
 
ﻣـ
ـﺘـ
ـﻨـ
ـﻊ
 
ـﺎ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
 
alef
mim
m
ta
t
nun
n
ayn
3
 
 
Det arabiska ordet för avstå, vägra består av: Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺘـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ـﻨـ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ـﻊ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺍِﻣﺘَﻨَﻊَ och uttalas imtana3a.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för avstå, vägra

ifta3ala blir imtana3a

Vi har sett att det arabiska ordet för avstå, vägra skrivs ﺍِﻣﺘَﻨَﻊَ och uttalas imtana3a. Ordet följer mönstret verb form 8. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen ifta3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är ifta3ala och ordets rotbokstäver är m, n och 3, blir ordet imtana3a.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som avstå, vägra

Böjningsformer av avstå, vägra

dåtid
nutid
han
imtana3a
ﺍِﻣﺘَﻨَﻊَ
han - dåtid
yamtani3u
ﻳَﻤﺘَﻨِﻊُ
han - nutid
hon
imtana3at
ﺍِﻣﺘَﻨَﻌَﺖ
hon - dåtid
tamtani3u
ﺗَﻤﺘَﻨِﻊُ
hon - nutid
jag
imtana3tu
ﺍِﻣﺘَﻨَﻌﺖُ
jag - dåtid
'amtani3u
ﺃَﻣﺘَﻨِﻊُ
jag - nutid