Arabiska för ökning

Damiima
ﺿَﻤِﻴﻤَﺔ
ökning – femininum singular

Det arabiska ordet för ökning uttalas Damiima och skrivs ﺿَﻤِﻴﻤَﺔ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns ökning i:

Damaa'im
ﺿَﻤَﺎﺋِﻢ
ökning – femininum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet ökning består av de arabiska bokstäverna Dad som skrivs och uttalas D, mim som skrivs och uttalas m och mim som skrivs och uttalas m. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med ökning

Alla bokstäver i ökning

ﺿَﻤِﻴﻤَﺔ
ﺿـ
ـﻤـ
ـﻴـ
ـﻤـ
ـﺔ
 
ﺿـ
ـﻤـ
ـﻴـ
ـﻤـ
ـﺔ
 
ﺿـ
ـﻀـ
ـﺾ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ـﺔ
 
Dad
D
mim
m
ya
y
mim
m
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för ökning består av: Bokstaven Dad som skrivs ﺽ (här som ﺿـ ) och uttalas D och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻤـ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻤـ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﺿَﻤِﻴﻤَﺔ och uttalas Damiima.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver