Arabiska för karta

khariiTa
ﺧَﺮِﻳﻄَﺔ
karta – femininum singular

Det arabiska ordet för karta uttalas khariiTa och skrivs ﺧَﺮِﻳﻄَﺔ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns karta i:

kharaa'iT
ﺧَﺮَﺍﺋِﻂ
karta – femininum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet karta

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet karta består av de arabiska bokstäverna kha som skrivs och uttalas kh, ra som skrivs och uttalas r och Ta som skrivs och uttalas T. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med karta

Alla bokstäver i karta

ﺧَﺮِﻳﻄَﺔ
ﺧـ
ـﺮ
ﻳـ
ـﻄـ
ـﺔ
 
ﺧـ
ـﺮ
ﻳـ
ـﻄـ
ـﺔ
 
ﺧـ
ـﺨـ
ـﺦ
ـﺮ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ﻃـ
ـﻄـ
ـﻂ
ـﺔ
 
kha
kh
ra
r
ya
y
Ta
T
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för karta består av: Bokstaven kha som skrivs ﺥ (här som ﺧـ ) och uttalas kh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ﻳـ ) och uttalas y. Bokstaven Ta som skrivs ﻁ (här som ـﻄـ ) och uttalas T och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﺧَﺮِﻳﻄَﺔ och uttalas khariiTa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver