Arabiska för ansluta, tränga igenom

inkharaTa
ﺍِﻧﺨَﺮَﻁَ
ansluta, tränga igenom – dåtid han
yankhariTu
ﻳَﻨﺨَﺮِﻁُ
ansluta, tränga igenom – nutid han

Det arabiska verbet för att ansluta, tränga igenom skrivs ﺍِﻧﺨَﺮَﻁَ och uttalas inkharaTa i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﻨﺨَﺮِﻁُ och uttalas yankhariTu. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet ansluta, tränga igenom består av de arabiska bokstäverna kha som skrivs och uttalas kh, ra som skrivs och uttalas r och Ta som skrivs och uttalas T. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med ansluta, tränga igenom

Alla bokstäver i ansluta, tränga igenom

ﺍِﻧﺨَﺮَﻁَ
ﻧـ
ـﺨـ
ـﺮ
 
ﻧـ
ـﺨـ
ـﺮ
 
ـﺎ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ﺧـ
ـﺨـ
ـﺦ
ـﺮ
ﻃـ
ـﻄـ
ـﻂ
 
alef
nun
n
kha
kh
ra
r
Ta
T
 
 
Det arabiska ordet för ansluta, tränga igenom består av: Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ﻧـ ) och uttalas n. Bokstaven kha som skrivs ﺥ (här som ـﺨـ ) och uttalas kh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Ta som skrivs ﻁ och uttalas T och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺍِﻧﺨَﺮَﻁَ och uttalas inkharaTa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Böjningsformer av ansluta, tränga igenom

dåtid
nutid
han
inkharaTa
ﺍِﻧﺨَﺮَﻁَ
han - dåtid
yankhariTu
ﻳَﻨﺨَﺮِﻁُ
han - nutid
hon
inkharaTat
ﺍِﻧﺨَﺮَﻃَﺖ
hon - dåtid
tankhariTu
ﺗَﻨﺨَﺮِﻁُ
hon - nutid
jag
inkharaTtu
ﺍِﻧﺨَﺮَﻃﺖُ
jag - dåtid
'ankhariTu
ﺃَﻧﺨَﺮِﻁُ
jag - nutid