Arabiska för svarv

mikhraTa
ﻣِﺨﺮَﻃَﺔ
svarv – femininum singular

Det arabiska ordet för svarv uttalas mikhraTa och skrivs ﻣِﺨﺮَﻃَﺔ.

Ordklass: substantiv. Mönster: instrumentnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet svarv består av de arabiska bokstäverna kha som skrivs och uttalas kh, ra som skrivs och uttalas r och Ta som skrivs och uttalas T. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med svarv

Alla bokstäver i svarv

ﻣِﺨﺮَﻃَﺔ
ﻣـ
ـﺨـ
ـﺮ
ﻃـ
ـﺔ
 
ﻣـ
ـﺨـ
ـﺮ
ﻃـ
ـﺔ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﺧـ
ـﺨـ
ـﺦ
ـﺮ
ﻃـ
ـﻄـ
ـﻂ
ـﺔ
 
mim
m
kha
kh
ra
r
Ta
T
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för svarv består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven kha som skrivs ﺥ (här som ـﺨـ ) och uttalas kh och är en del av ordets rot. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Ta som skrivs ﻁ (här som ﻃـ ) och uttalas T och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﻣِﺨﺮَﻃَﺔ och uttalas mikhraTa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver