Arabiska för indikera, peka

'ashaara
ﺃَﺷَﺎﺭَ
indikera, peka – dåtid han
yushiiru
ﻳُﺸِﻴﺮُ
indikera, peka – nutid han

Det arabiska verbet för att indikera, peka skrivs ﺃَﺷَﺎﺭَ och uttalas 'ashaara i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳُﺸِﻴﺮُ och uttalas yushiiru. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb

Så används ordet indikera, peka

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet indikera, peka består av de arabiska bokstäverna shin som skrivs och uttalas sh, waw som skrivs och uttalas w och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med indikera, peka

Alla bokstäver i indikera, peka

ﺃَﺷَﺎﺭَ
ﺷـ
ـﺎ
 
ﺷـ
ـﺎ
 
ـﺄ
ﺷـ
ـﺸـ
ـﺶ
ـﺎ
ـﺮ
 
alif hamza
'
shin
sh
alef
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för indikera, peka består av: Bokstaven alif hamza som skrivs ﺃ och uttalas '. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven shin som skrivs ﺵ (här som ﺷـ ) och uttalas sh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺃَﺷَﺎﺭَ och uttalas 'ashaara.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Böjningsformer av indikera, peka

dåtid
nutid
han
'ashaara
ﺃَﺷَﺎﺭَ
han - dåtid
yushiiru
ﻳُﺸِﻴﺮُ
han - nutid
hon
'ashaarat
ﺃَﺷَﺎﺭَﺕ
hon - dåtid
tushiiru
ﺗُﺸِﻴﺮُ
hon - nutid
jag
'ashartu
ﺃَﺷَﺮﺕُ
jag - dåtid
'ushiiru
ﺃُﺷِﻴﺮُ
jag - nutid