Arabiska för maskinist, skrävlare, svarvare

kharraaT
ﺧَﺮَّﺍﻁ
maskinist, skrävlare, svarvare – maskulinum singular

Det arabiska ordet för maskinist, skrävlare, svarvare uttalas kharraaT och skrivs ﺧَﺮَّﺍﻁ.

Ordklass: substantiv. Mönster: yrken

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet maskinist, skrävlare, svarvare består av de arabiska bokstäverna kha som skrivs och uttalas kh, ra som skrivs och uttalas r och Ta som skrivs och uttalas T. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med maskinist, skrävlare, svarvare

Alla bokstäver i maskinist, skrävlare, svarvare

ﺧَﺮَّﺍﻁ
ﺧـ
ـﺮ
 
ﺧـ
ـﺮ
 
ﺧـ
ـﺨـ
ـﺦ
ـﺮ
ـﺎ
ﻃـ
ـﻄـ
ـﻂ
 
kha
kh
ra
r
alef
Ta
T
 
 
Det arabiska ordet för maskinist, skrävlare, svarvare består av: Bokstaven kha som skrivs ﺥ (här som ﺧـ ) och uttalas kh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Bokstaven Ta som skrivs ﻁ och uttalas T och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺧَﺮَّﺍﻁ och uttalas kharraaT.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver