Varje höstlöv är en karta över en människa.

Den arabiska frasen Varje höstlöv är en karta över en människa. uttalas kullu waraqati khariifin khariiTatu basharin och skrivs ﻛُﻞُّ ﻭَﺭَﻗَﺔِ ﺧَﺮِﻳﻒٍ ﺧَﺮِﻳﻄَﺔُ ﺑَﺸَﺮٍ

De arabiska orden i Varje höstlöv är en karta över en människa.

Nedan ser du detaljerad information om varje ord i den arabiska frasen Varje höstlöv är en karta över en människa.. Du ser ordets svenska översättning, ordets stavning och uttal samt ordets grammatik (böjning, numerus, genus osv) i frasen. Du får också en länk till ännu mer information om ordet.

alla, varje

ﻛُﻞُّ
Uttal: kullu
Svensk versättning (av ordets grundform): alla, varje
Ordklass: substantiv
kasus: nominativ
bestämdhet: bestämd form (början av en idafa-konstruktion)
genus: maskulinum
Nominativ används bland annat i nominalfraser. Både den första, bestämda delen som beskrivs och den andra, obestämda delen (som beskriver den första) är i nominativ.

Grundformen av alla, varje

ﻛُﻞّ
kull
(singular, obestämd form, utan kasus)

löv, papper

ﻭَﺭَﻗَﺔِ
Uttal: waraqati
Svensk versättning (av ordets grundform): löv, papper
Ordklass: substantiv
kasus: genitiv
bestämdhet: bestämd form (början av en idafa-konstruktion)
genus: femininum
Ordet är i genitiv eftersom det är ägaren i en idafa-konstruktion

Grundformen av löv, papper

ﻭَﺭَﻗَﺔ
waraqa
(singular, obestämd form, utan kasus)

höst

ﺧَﺮِﻳﻒٍ
Uttal: khariifin
Svensk versättning (av ordets grundform): höst
Ordklass: substantiv
kasus: genitiv
bestämdhet: obestämd form
genus: maskulinum
Ordet är i genitiv eftersom det är ägaren i en idafa-konstruktion

Grundformen av höst

ﺧَﺮِﻳﻒ
khariif
(singular, obestämd form, utan kasus)

karta

ﺧَﺮِﻳﻄَﺔُ
Uttal: khariiTatu
Svensk versättning (av ordets grundform): karta
Ordklass: substantiv
kasus: nominativ
bestämdhet: bestämd form (början av en idafa-konstruktion)
genus: femininum
Nominativ används bland annat i nominalfraser. Både den första, bestämda delen som beskrivs och den andra, obestämda delen (som beskriver den första) är i nominativ.

Grundformen av karta

ﺧَﺮِﻳﻄَﺔ
khariiTa
(singular, obestämd form, utan kasus)

människa

ﺑَﺸَﺮٍ
Uttal: basharin
Svensk versättning (av ordets grundform): människa
Ordklass: substantiv
kasus: genitiv
bestämdhet: obestämd form
genus: maskulinum
Ordet är i genitiv eftersom det är ägaren i en idafa-konstruktion

Grundformen av människa

ﺑَﺸَﺮ
bashar
(singular, obestämd form, utan kasus)

Typ av fras: Meningar

En komplett mening. Meningen innehåller inget verb, det går utmärkt eftersom det inte behövs något ord för 'är' i arabiskan.