Arabiska för kon

makhruuT
ﻣَﺨﺮُﻭﻁ
kon – maskulinum singular

Det arabiska ordet för kon uttalas makhruuT och skrivs ﻣَﺨﺮُﻭﻁ.

Ordklass: substantiv. Mönster: passivt particip

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet kon består av de arabiska bokstäverna kha som skrivs och uttalas kh, ra som skrivs och uttalas r och Ta som skrivs och uttalas T. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med kon

Alla bokstäver i kon

ﻣَﺨﺮُﻭﻁ
ﻣـ
ـﺨـ
ـﺮ
 
ﻣـ
ـﺨـ
ـﺮ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﺧـ
ـﺨـ
ـﺦ
ـﺮ
ـﻮ
ﻃـ
ـﻄـ
ـﻂ
 
mim
m
kha
kh
ra
r
waw
w
Ta
T
 
 
Det arabiska ordet för kon består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven kha som skrivs ﺥ (här som ـﺨـ ) och uttalas kh och är en del av ordets rot. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ och uttalas w. Bokstaven Ta som skrivs ﻁ och uttalas T och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣَﺨﺮُﻭﻁ och uttalas makhruuT.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver