Arabiska för anskaffande, händelse

HuSuul
ﺣُﺼُﻮﻝ
anskaffande, händelse – maskulinum singular

Det arabiska ordet för anskaffande, händelse uttalas HuSuul och skrivs ﺣُﺼُﻮﻝ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet anskaffande, händelse

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet anskaffande, händelse består av de arabiska bokstäverna Ha som skrivs och uttalas H, Sad som skrivs och uttalas S och lam som skrivs och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med anskaffande, händelse

Alla bokstäver i anskaffande, händelse

ﺣُﺼُﻮﻝ
ﺣـ
ـﺼـ
ـﻮ
 
ﺣـ
ـﺼـ
ـﻮ
 
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ﺻـ
ـﺼـ
ـﺺ
ـﻮ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
 
Ha
H
Sad
S
waw
w
lam
l
 
 
Det arabiska ordet för anskaffande, händelse består av: Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ﺣـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven Sad som skrivs ﺹ (här som ـﺼـ ) och uttalas S och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w. Bokstaven lam som skrivs ﻝ och uttalas l och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺣُﺼُﻮﻝ och uttalas HuSuul.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för anskaffande, händelse

fu3uul blir HuSuul

Vi har sett att det arabiska ordet för anskaffande, händelse skrivs ﺣُﺼُﻮﻝ och uttalas HuSuul. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fu3uul där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fu3uul och ordets rotbokstäver är H, S och l, blir ordet HuSuul.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som anskaffande, händelse