Arabiska för allvarlig, hemsk, skrämmande

rahiib
ﺭَﻫِﻴﺐ
allvarlig, hemsk, skrämmande – maskulinum singular

Det arabiska ordet för allvarlig, hemsk, skrämmande uttalas rahiib och skrivs ﺭَﻫِﻴﺐ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns allvarlig, hemsk, skrämmande i:

rahiiba
ﺭَﻫِﻴﺒَﺔ
allvarlig, hemsk, skrämmande – femininum singular
Ordklass: adjektiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet allvarlig, hemsk, skrämmande

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet allvarlig, hemsk, skrämmande består av de arabiska bokstäverna ra som skrivs och uttalas r, ha som skrivs och uttalas h och beh som skrivs och uttalas b. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med allvarlig, hemsk, skrämmande

Alla bokstäver i allvarlig, hemsk, skrämmande

ﺭَﻫِﻴﺐ
ﻫـ
ـﻴـ
ـﺐ
 
ﻫـ
ـﻴـ
ـﺐ
 
ـﺮ
ﻫـ
ـﻬـ
ـﻪ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
 
ra
r
ha
h
ya
y
beh
b
 
 
Det arabiska ordet för allvarlig, hemsk, skrämmande består av: Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ha som skrivs ﻩ (här som ﻫـ ) och uttalas h och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺐ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺭَﻫِﻴﺐ och uttalas rahiib.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för allvarlig, hemsk, skrämmande

fa3iil blir rahiib

Vi har sett att det arabiska ordet för allvarlig, hemsk, skrämmande skrivs ﺭَﻫِﻴﺐ och uttalas rahiib. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3iil där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3iil och ordets rotbokstäver är r, h och b, blir ordet rahiib.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som allvarlig, hemsk, skrämmande