Arabiska för argumentera, ha annan uppfattning, stämma

naaza3a
ﻧَﺎﺯَﻉَ
argumentera, ha annan uppfattning, stämma – dåtid han
yunaazi3u
ﻳُﻨَﺎﺯِﻉُ
argumentera, ha annan uppfattning, stämma – nutid han

Det arabiska verbet för att argumentera, ha annan uppfattning, stämma skrivs ﻧَﺎﺯَﻉَ och uttalas naaza3a i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳُﻨَﺎﺯِﻉُ och uttalas yunaazi3u. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet argumentera, ha annan uppfattning, stämma består av de arabiska bokstäverna nun som skrivs och uttalas n, zayn som skrivs och uttalas z och ayn som skrivs och uttalas 3. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med argumentera, ha annan uppfattning, stämma

Alla bokstäver i argumentera, ha annan uppfattning, stämma

ﻧَﺎﺯَﻉَ
ﻧـ
ـﺎ
 
ﻧـ
ـﺎ
 
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ـﺎ
ـﺰ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
 
nun
n
alef
zayn
z
ayn
3
 
 
Det arabiska ordet för argumentera, ha annan uppfattning, stämma består av: Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ﻧـ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven zayn som skrivs ﺯ och uttalas z och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﻧَﺎﺯَﻉَ och uttalas naaza3a.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för argumentera, ha annan uppfattning, stämma

faa3ala blir naaza3a

Vi har sett att det arabiska ordet för argumentera, ha annan uppfattning, stämma skrivs ﻧَﺎﺯَﻉَ och uttalas naaza3a. Ordet följer mönstret verb form 3. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen faa3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är faa3ala och ordets rotbokstäver är n, z och 3, blir ordet naaza3a.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som argumentera, ha annan uppfattning, stämma

Böjningsformer av argumentera, ha annan uppfattning, stämma

dåtid
nutid
han
naaza3a
ﻧَﺎﺯَﻉَ
han - dåtid
yunaazi3u
ﻳُﻨَﺎﺯِﻉُ
han - nutid
hon
naaza3at
ﻧَﺎﺯَﻋَﺖ
hon - dåtid
tunaazi3u
ﺗُﻨَﺎﺯِﻉُ
hon - nutid
jag
naaza3tu
ﻧَﺎﺯَﻋﺖُ
jag - dåtid
'unaazi3u
ﺃُﻧَﺎﺯِﻉُ
jag - nutid