Arabiska för bland, mellan

bayna
ﺑَﻴﻦَ
bland, mellan – maskulinum singular

Det arabiska ordet för bland, mellan uttalas bayna och skrivs ﺑَﻴﻦَ.

Om ljudfilerna
Ordklass: preposition.

Så används ordet bland, mellan

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet bland, mellan består av de arabiska bokstäverna beh som skrivs ﺏ och uttalas b, ya som skrivs ﻱ och uttalas y och nun som skrivs ﻥ och uttalas n. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med bland, mellan

Alla bokstäver i bland, mellan

ﺑَﻴﻦَ
ﺑـ
ـﻴـ
ـﻦ
 
ﺑـ
ـﻴـ
ـﻦ
 
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
 
beh
b
ya
y
nun
n
 
 
Det arabiska ordet för bland, mellan består av: Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ﺑـ ) och uttalas b. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ـﻦ ) och uttalas n. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺑَﻴﻦَ och uttalas bayna.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver