Arabiska för välja

ikhtaara
ﺍِﺧﺘَﺎﺭَ
välja – dåtid han
yakhtaaru
ﻳَﺨﺘَﺎﺭُ
välja – nutid han

Det arabiska verbet för att välja skrivs ﺍِﺧﺘَﺎﺭَ och uttalas ikhtaara i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﺨﺘَﺎﺭُ och uttalas yakhtaaru. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb

Så används ordet välja

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet välja består av de arabiska bokstäverna kha som skrivs och uttalas kh, ya som skrivs och uttalas y och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med välja

Alla bokstäver i välja

ﺍِﺧﺘَﺎﺭَ
ﺧـ
ـﺘـ
ـﺎ
 
ﺧـ
ـﺘـ
ـﺎ
 
ـﺎ
ﺧـ
ـﺨـ
ـﺦ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ـﺎ
ـﺮ
 
alef
kha
kh
ta
t
alef
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för välja består av: Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven kha som skrivs ﺥ (här som ﺧـ ) och uttalas kh och är en del av ordets rot. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺘـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺍِﺧﺘَﺎﺭَ och uttalas ikhtaara.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Böjningsformer av välja

dåtid
nutid
han
ikhtaara
ﺍِﺧﺘَﺎﺭَ
han - dåtid
yakhtaaru
ﻳَﺨﺘَﺎﺭُ
han - nutid
hon
ikhtaarat
ﺍِﺧﺘَﺎﺭَﺕ
hon - dåtid
takhtaaru
ﺗَﺨﺘَﺎﺭُ
hon - nutid
jag
ikhtartu
ﺍِﺧﺘَﺮﺕُ
jag - dåtid
'akhtaaru
ﺃَﺧﺘَﺎﺭُ
jag - nutid