Arabiska för ondska

sharr
ﺷَﺮّ
ondska – maskulinum singular

Det arabiska ordet för ondska uttalas sharr och skrivs ﺷَﺮّ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns ondska i:

shuruur
ﺷُﺮُﻭﺭ
ondska – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet ondska

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet ondska består av de arabiska bokstäverna shin som skrivs och uttalas sh, ra som skrivs och uttalas r och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med ondska

Alla bokstäver i ondska

ﺷَﺮّ
ﺷـ
ـﺮ
 
ﺷـ
ـﺮ
 
ﺷـ
ـﺸـ
ـﺶ
ـﺮ
 
shin
sh
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för ondska består av: Bokstaven shin som skrivs ﺵ (här som ﺷـ ) och uttalas sh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺷَﺮّ och uttalas sharr.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver