Arabiska för förkunna, påvisa

bayyana
ﺑَﻴَّﻦَ
förkunna, påvisa – dåtid han
yubayyinu
ﻳُﺒَﻴِّﻦُ
förkunna, påvisa – nutid han

Det arabiska verbet för att förkunna, påvisa skrivs ﺑَﻴَّﻦَ och uttalas bayyana i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳُﺒَﻴِّﻦُ och uttalas yubayyinu. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb

Så används ordet förkunna, påvisa

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet förkunna, påvisa består av de arabiska bokstäverna beh som skrivs ﺏ och uttalas b, ya som skrivs ﻱ och uttalas y och nun som skrivs ﻥ och uttalas n. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med förkunna, påvisa

Alla bokstäver i förkunna, påvisa

ﺑَﻴَّﻦَ
ﺑـ
ـﻴـ
ـﻦ
 
ﺑـ
ـﻴـ
ـﻦ
 
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
 
beh
b
ya
y
nun
n
 
 
Det arabiska ordet för förkunna, påvisa består av: Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ﺑـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ـﻦ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺑَﻴَّﻦَ och uttalas bayyana.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för förkunna, påvisa

fa33ala blir bayyana

Vi har sett att det arabiska ordet för förkunna, påvisa skrivs ﺑَﻴَّﻦَ och uttalas bayyana. Ordet följer mönstret verb form 2. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa33ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa33ala och ordets rotbokstäver är b, y och n, blir ordet bayyana.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som förkunna, påvisa

Böjningsformer av förkunna, påvisa

dåtid
nutid
han
bayyana
ﺑَﻴَّﻦَ
han - dåtid
yubayyinu
ﻳُﺒَﻴِّﻦُ
han - nutid
hon
bayyanat
ﺑَﻴَّﻨَﺖ
hon - dåtid
tubayyinu
ﺗُﺒَﻴِّﻦُ
hon - nutid
jag
bayyantu
ﺑَﻴَّﻨﺖُ
jag - dåtid
'ubayyinu
ﺃُﺑَﻴِّﻦُ
jag - nutid