Arabiska för häst

khayl
ﺧَﻴﻞ
häst – maskulinum singular

Det arabiska ordet för häst uttalas khayl och skrivs ﺧَﻴﻞ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns häst i:

khuyuul
ﺧُﻴُﻮﻝ
häst – maskulinum plural
Kategori: zoologi
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet häst

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet häst består av de arabiska bokstäverna kha som skrivs och uttalas kh, ya som skrivs och uttalas y och lam som skrivs och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med häst

Alla bokstäver i häst

ﺧَﻴﻞ
ﺧـ
ـﻴـ
ـﻞ
 
ﺧـ
ـﻴـ
ـﻞ
 
ﺧـ
ـﺨـ
ـﺦ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
 
kha
kh
ya
y
lam
l
 
 
Det arabiska ordet för häst består av: Bokstaven kha som skrivs ﺥ (här som ﺧـ ) och uttalas kh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y och är en del av ordets rot. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻞ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺧَﻴﻞ och uttalas khayl.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver