Arabiska för hög

kawm
ﻛَﻮﻡ
hög – maskulinum singular

Det arabiska ordet för hög uttalas kawm och skrivs ﻛَﻮﻡ.

Förutom grundformen finns hög i:

'akwaam
ﺃَﻛﻮَﺍﻡ
hög – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet hög

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet hög består av de arabiska bokstäverna kaf som skrivs och uttalas k, waw som skrivs och uttalas w och mim som skrivs och uttalas m. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med hög

Alla bokstäver i hög

ﻛَﻮﻡ
ﻛـ
ـﻮ
 
ﻛـ
ـﻮ
 
ﻛـ
ـﻜـ
ـﻚ
ـﻮ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
 
kaf
k
waw
w
mim
m
 
 
Det arabiska ordet för hög består av: Bokstaven kaf som skrivs ﻙ (här som ﻛـ ) och uttalas k och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w och är en del av ordets rot. Bokstaven mim som skrivs ﻡ och uttalas m och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻛَﻮﻡ och uttalas kawm.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för hög

fa3l blir kawm

Vi har sett att det arabiska ordet för hög skrivs ﻛَﻮﻡ och uttalas kawm. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3l där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3l och ordets rotbokstäver är k, w och m, blir ordet kawm.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som hög