Arabiska för inspektion, show

isti3raaD
ﺍِﺳﺘِﻌﺮَﺍﺽ
inspektion, show – maskulinum singular

Det arabiska ordet för inspektion, show uttalas isti3raaD och skrivs ﺍِﺳﺘِﻌﺮَﺍﺽ.

Förutom grundformen finns inspektion, show i:

isti3raaDaat
ﺍِﺳﺘِﻌﺮَﺍﺿَﺎﺕ
inspektion, show – femininum singular
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet inspektion, show består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs och uttalas 3, ra som skrivs och uttalas r och Dad som skrivs och uttalas D. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med inspektion, show

Alla bokstäver i inspektion, show

ﺍِﺳﺘِﻌﺮَﺍﺽ
ﺳـ
ـﺘـ
ـﻌـ
ـﺮ
 
ﺳـ
ـﺘـ
ـﻌـ
ـﺮ
 
ـﺎ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ـﺮ
ـﺎ
ﺿـ
ـﻀـ
ـﺾ
 
alef
sin
s
ta
t
ayn
3
ra
r
alef
Dad
D
 
 
Det arabiska ordet för inspektion, show består av: Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ﺳـ ) och uttalas s. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺘـ ) och uttalas t. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ـﻌـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Bokstaven Dad som skrivs ﺽ och uttalas D och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺍِﺳﺘِﻌﺮَﺍﺽ och uttalas isti3raaD.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för inspektion, show

istif3aal blir isti3raaD

Vi har sett att det arabiska ordet för inspektion, show skrivs ﺍِﺳﺘِﻌﺮَﺍﺽ och uttalas isti3raaD. Ordet följer mönstret verbalnomen form 10. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen istif3aal där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är istif3aal och ordets rotbokstäver är 3, r och D, blir ordet isti3raaD.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som inspektion, show