Arabiska för begäran

3ariiDa
ﻋَﺮِﻳﻀَﺔ
begäran – femininum singular

Det arabiska ordet för begäran uttalas 3ariiDa och skrivs ﻋَﺮِﻳﻀَﺔ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns begäran i:

3araa'iD
ﻋَﺮَﺍﺋِﺾ
begäran – femininum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet begäran består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs och uttalas 3, ra som skrivs och uttalas r och Dad som skrivs och uttalas D. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med begäran

Alla bokstäver i begäran

ﻋَﺮِﻳﻀَﺔ
ﻋـ
ـﺮ
ﻳـ
ـﻀـ
ـﺔ
 
ﻋـ
ـﺮ
ﻳـ
ـﻀـ
ـﺔ
 
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ـﺮ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ﺿـ
ـﻀـ
ـﺾ
ـﺔ
 
ayn
3
ra
r
ya
y
Dad
D
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för begäran består av: Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ﻋـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ﻳـ ) och uttalas y. Bokstaven Dad som skrivs ﺽ (här som ـﻀـ ) och uttalas D och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﻋَﺮِﻳﻀَﺔ och uttalas 3ariiDa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för begäran

fa3iila blir 3ariiDa

Vi har sett att det arabiska ordet för begäran skrivs ﻋَﺮِﻳﻀَﺔ och uttalas 3ariiDa. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3iila där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3iila och ordets rotbokstäver är 3, r och D, blir ordet 3ariiDa.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som begäran