Arabiska för exponera

3arraDa
ﻋَﺮَّﺽَ
exponera – dåtid han
yu3arriDu
ﻳُﻌَﺮِّﺽُ
exponera – nutid han

Det arabiska verbet för att exponera skrivs ﻋَﺮَّﺽَ och uttalas 3arraDa i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳُﻌَﺮِّﺽُ och uttalas yu3arriDu. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet exponera består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs och uttalas 3, ra som skrivs och uttalas r och Dad som skrivs och uttalas D. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med exponera

Alla bokstäver i exponera

ﻋَﺮَّﺽَ
ﻋـ
ـﺮ
 
ﻋـ
ـﺮ
 
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ـﺮ
ﺿـ
ـﻀـ
ـﺾ
 
ayn
3
ra
r
Dad
D
 
 
Det arabiska ordet för exponera består av: Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ﻋـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Dad som skrivs ﺽ och uttalas D och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﻋَﺮَّﺽَ och uttalas 3arraDa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för exponera

fa33ala blir 3arraDa

Vi har sett att det arabiska ordet för exponera skrivs ﻋَﺮَّﺽَ och uttalas 3arraDa. Ordet följer mönstret verb form 2. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa33ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa33ala och ordets rotbokstäver är 3, r och D, blir ordet 3arraDa.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som exponera

Böjningsformer av exponera

dåtid
nutid
han
3arraDa
ﻋَﺮَّﺽَ
han - dåtid
yu3arriDu
ﻳُﻌَﺮِّﺽُ
han - nutid
hon
3arraDat
ﻋَﺮَّﺿَﺖ
hon - dåtid
tu3arriDu
ﺗُﻌَﺮِّﺽُ
hon - nutid
jag
3arraDtu
ﻋَﺮَّﺿﺖُ
jag - dåtid
'u3arriDu
ﺃُﻋَﺮِّﺽُ
jag - nutid