Arabiska för mässa, utställning

ma3riD
ﻣَﻌﺮِﺽ
mässa, utställning – maskulinum singular

Det arabiska ordet för mässa, utställning uttalas ma3riD och skrivs ﻣَﻌﺮِﺽ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns mässa, utställning i:

ma3aariD
ﻣَﻌَﺎﺭِﺽ
mässa, utställning – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet mässa, utställning

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet mässa, utställning består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs och uttalas 3, ra som skrivs och uttalas r och Dad som skrivs och uttalas D. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med mässa, utställning

Alla bokstäver i mässa, utställning

ﻣَﻌﺮِﺽ
ﻣـ
ـﻌـ
ـﺮ
 
ﻣـ
ـﻌـ
ـﺮ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ـﺮ
ﺿـ
ـﻀـ
ـﺾ
 
mim
m
ayn
3
ra
r
Dad
D
 
 
Det arabiska ordet för mässa, utställning består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ـﻌـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven Dad som skrivs ﺽ och uttalas D och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣَﻌﺮِﺽ och uttalas ma3riD.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för mässa, utställning

maf3il blir ma3riD

Vi har sett att det arabiska ordet för mässa, utställning skrivs ﻣَﻌﺮِﺽ och uttalas ma3riD. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen maf3il där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är maf3il och ordets rotbokstäver är 3, r och D, blir ordet ma3riD.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som mässa, utställning