Arabiska för opposition

mu3aaraDa
ﻣُﻌَﺎﺭَﺿَﺔ
opposition – femininum singular

Det arabiska ordet för opposition uttalas mu3aaraDa och skrivs ﻣُﻌَﺎﺭَﺿَﺔ.

Om ljudfilerna
Kategori: politik
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet opposition

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet opposition består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs och uttalas 3, ra som skrivs och uttalas r och Dad som skrivs och uttalas D. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med opposition

Alla bokstäver i opposition

ﻣُﻌَﺎﺭَﺿَﺔ
ﻣـ
ـﻌـ
ـﺎ
ﺿـ
ـﺔ
 
ﻣـ
ـﻌـ
ـﺎ
ﺿـ
ـﺔ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ـﺎ
ـﺮ
ﺿـ
ـﻀـ
ـﺾ
ـﺔ
 
mim
m
ayn
3
alef
ra
r
Dad
D
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för opposition består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ـﻌـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Dad som skrivs ﺽ (här som ﺿـ ) och uttalas D och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﻣُﻌَﺎﺭَﺿَﺔ och uttalas mu3aaraDa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för opposition

mufaa3ala blir mu3aaraDa

Vi har sett att det arabiska ordet för opposition skrivs ﻣُﻌَﺎﺭَﺿَﺔ och uttalas mu3aaraDa. Ordet följer mönstret verbalnomen form 3. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen mufaa3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är mufaa3ala och ordets rotbokstäver är 3, r och D, blir ordet mu3aaraDa.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som opposition