Arabiska för bred

3ariiD
ﻋَﺮِﻳﺾ
bred – maskulinum singular

Det arabiska ordet för bred uttalas 3ariiD och skrivs ﻋَﺮِﻳﺾ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns bred i:

3ariiDa
ﻋَﺮِﻳﻀَﺔ
bred – femininum singular
3ariiDuuna
ﻋَﺮِﻳﻀُﻮﻥَ
bred – maskulinum plural
Ordklass: adjektiv. Mönster: verbalnomen
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet bred består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs och uttalas 3, ra som skrivs och uttalas r och Dad som skrivs och uttalas D. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med bred

Alla bokstäver i bred

ﻋَﺮِﻳﺾ
ﻋـ
ـﺮ
ﻳـ
ـﺾ
 
ﻋـ
ـﺮ
ﻳـ
ـﺾ
 
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ـﺮ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ﺿـ
ـﻀـ
ـﺾ
 
ayn
3
ra
r
ya
y
Dad
D
 
 
Det arabiska ordet för bred består av: Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ﻋـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ﻳـ ) och uttalas y. Bokstaven Dad som skrivs ﺽ (här som ـﺾ ) och uttalas D och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻋَﺮِﻳﺾ och uttalas 3ariiD.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för bred

fa3iil blir 3ariiD

Vi har sett att det arabiska ordet för bred skrivs ﻋَﺮِﻳﺾ och uttalas 3ariiD. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3iil där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3iil och ordets rotbokstäver är 3, r och D, blir ordet 3ariiD.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som bred