Arabiska för avvisa, motsätta sig

i3taraDa
ﺍِﻋﺘَﺮَﺽَ
avvisa, motsätta sig – dåtid han
ya3tariDu
ﻳَﻌﺘَﺮِﺽُ
avvisa, motsätta sig – nutid han

Det arabiska verbet för att avvisa, motsätta sig skrivs ﺍِﻋﺘَﺮَﺽَ och uttalas i3taraDa i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﻌﺘَﺮِﺽُ och uttalas ya3tariDu. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet avvisa, motsätta sig består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs och uttalas 3, ra som skrivs och uttalas r och Dad som skrivs och uttalas D. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med avvisa, motsätta sig

Alla bokstäver i avvisa, motsätta sig

ﺍِﻋﺘَﺮَﺽَ
ﻋـ
ـﺘـ
ـﺮ
 
ﻋـ
ـﺘـ
ـﺮ
 
ـﺎ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ـﺮ
ﺿـ
ـﻀـ
ـﺾ
 
alef
ayn
3
ta
t
ra
r
Dad
D
 
 
Det arabiska ordet för avvisa, motsätta sig består av: Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ﻋـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺘـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Dad som skrivs ﺽ och uttalas D och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺍِﻋﺘَﺮَﺽَ och uttalas i3taraDa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för avvisa, motsätta sig

ifta3ala blir i3taraDa

Vi har sett att det arabiska ordet för avvisa, motsätta sig skrivs ﺍِﻋﺘَﺮَﺽَ och uttalas i3taraDa. Ordet följer mönstret verb form 8. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen ifta3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är ifta3ala och ordets rotbokstäver är 3, r och D, blir ordet i3taraDa.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som avvisa, motsätta sig

Böjningsformer av avvisa, motsätta sig

dåtid
nutid
han
i3taraDa
ﺍِﻋﺘَﺮَﺽَ
han - dåtid
ya3tariDu
ﻳَﻌﺘَﺮِﺽُ
han - nutid
hon
i3taraDat
ﺍِﻋﺘَﺮَﺿَﺖ
hon - dåtid
ta3tariDu
ﺗَﻌﺘَﺮِﺽُ
hon - nutid
jag
i3taraDtu
ﺍِﻋﺘَﺮَﺿﺖُ
jag - dåtid
'a3tariDu
ﺃَﻋﺘَﺮِﺽُ
jag - nutid