Arabiska för beständighet, stabilitet

istiqraar
ﺍِﺳﺘِﻘﺮَﺍﺭ
beständighet, stabilitet – maskulinum singular

Det arabiska ordet för beständighet, stabilitet uttalas istiqraar och skrivs ﺍِﺳﺘِﻘﺮَﺍﺭ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet beständighet, stabilitet består av de arabiska bokstäverna qaf som skrivs och uttalas q, ra som skrivs och uttalas r och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med beständighet, stabilitet

Alla bokstäver i beständighet, stabilitet

ﺍِﺳﺘِﻘﺮَﺍﺭ
ﺳـ
ـﺘـ
ـﻘـ
ـﺮ
 
ﺳـ
ـﺘـ
ـﻘـ
ـﺮ
 
ـﺎ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ـﺮ
ـﺎ
ـﺮ
 
alef
sin
s
ta
t
qaf
q
ra
r
alef
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för beständighet, stabilitet består av: Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ﺳـ ) och uttalas s. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺘـ ) och uttalas t. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ـﻘـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺍِﺳﺘِﻘﺮَﺍﺭ och uttalas istiqraar.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver