Arabiska för stabilitet

istitbaab
ﺍِﺳﺘِﺘﺒَﺎﺏ
stabilitet – maskulinum singular

Det arabiska ordet för stabilitet uttalas istitbaab och skrivs ﺍِﺳﺘِﺘﺒَﺎﺏ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet stabilitet består av de arabiska bokstäverna ta som skrivs och uttalas t, beh som skrivs och uttalas b och beh som skrivs och uttalas b. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med stabilitet

Alla bokstäver i stabilitet

ﺍِﺳﺘِﺘﺒَﺎﺏ
ﺳـ
ـﺘـ
ـﺘـ
ـﺒـ
ـﺎ
 
ﺳـ
ـﺘـ
ـﺘـ
ـﺒـ
ـﺎ
 
ـﺎ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ـﺎ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
 
alef
sin
s
ta
t
ta
t
beh
b
alef
beh
b
 
 
Det arabiska ordet för stabilitet består av: Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ﺳـ ) och uttalas s. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺘـ ) och uttalas t. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺘـ ) och uttalas t och är en del av ordets rot. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺒـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven beh som skrivs ﺏ och uttalas b och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺍِﺳﺘِﺘﺒَﺎﺏ och uttalas istitbaab.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver