Arabiska för andra

thaanii
ﺛَﺎﻧِﻲ
andra – maskulinum singular

Det arabiska ordet för andra uttalas thaanii och skrivs ﺛَﺎﻧِﻲ.

Om ljudfilerna
Ordklass: räkneord.

Så används ordet andra

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet andra består av de arabiska bokstäverna tha som skrivs ﺙ och uttalas th, nun som skrivs ﻥ och uttalas n och ya som skrivs ﻱ och uttalas y. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med andra

Alla bokstäver i andra

ﺛَﺎﻧِﻲ
ﺛـ
ـﺎ
ﻧـ
ـﻲ
 
ﺛـ
ـﺎ
ﻧـ
ـﻲ
 
ﺛـ
ـﺜـ
ـﺚ
ـﺎ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
 
tha
th
alef
nun
n
ya
y
 
 
Det arabiska ordet för andra består av: Bokstaven tha som skrivs ﺙ (här som ﺛـ ) och uttalas th. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ﻧـ ) och uttalas n. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻲ ) och uttalas y. Ordet skrivs därför ﺛَﺎﻧِﻲ och uttalas thaanii.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver