Arabiska för medan, under

'athnaa'
ﺃَﺛﻨَﺎﺀ
medan, under – maskulinum singular

Det arabiska ordet för medan, under uttalas 'athnaa' och skrivs ﺃَﺛﻨَﺎﺀ.

Om ljudfilerna
Ordklass: adverb.

Så används ordet medan, under

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet medan, under består av de arabiska bokstäverna tha som skrivs och uttalas th, nun som skrivs och uttalas n och ya som skrivs och uttalas y. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med medan, under

Alla bokstäver i medan, under

ﺃَﺛﻨَﺎﺀ
ﺛـ
ـﻨـ
ـﺎ
 
ﺛـ
ـﻨـ
ـﺎ
 
ـﺄ
ﺛـ
ـﺜـ
ـﺚ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ـﺎ
 
alif hamza
'
tha
th
nun
n
alef
hamza
'
 
 
Det arabiska ordet för medan, under består av: Bokstaven alif hamza som skrivs ﺃ och uttalas '. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven tha som skrivs ﺙ (här som ﺛـ ) och uttalas th. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ـﻨـ ) och uttalas n. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven hamza som skrivs ﺀ och uttalas '. Ordet skrivs därför ﺃَﺛﻨَﺎﺀ och uttalas 'athnaa'.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver