Arabiska för få någon att välja

khayyara
ﺧَﻴَّﺮَ
få någon att välja – dåtid han
yukhayyiru
ﻳُﺨَﻴِّﺮُ
få någon att välja – nutid han

Det arabiska verbet för att få någon att välja skrivs ﺧَﻴَّﺮَ och uttalas khayyara i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳُﺨَﻴِّﺮُ och uttalas yukhayyiru. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet få någon att välja består av de arabiska bokstäverna kha som skrivs ﺥ och uttalas kh, ya som skrivs ﻱ och uttalas y och ra som skrivs ﺭ och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med få någon att välja

Alla bokstäver i få någon att välja

ﺧَﻴَّﺮَ
ﺧـ
ـﻴـ
ـﺮ
 
ﺧـ
ـﻴـ
ـﺮ
 
ﺧـ
ـﺨـ
ـﺦ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ـﺮ
 
kha
kh
ya
y
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för få någon att välja består av: Bokstaven kha som skrivs ﺥ (här som ﺧـ ) och uttalas kh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺧَﻴَّﺮَ och uttalas khayyara.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Böjningsformer av få någon att välja

dåtid
nutid
han
khayyara
ﺧَﻴَّﺮَ
han - dåtid
yukhayyiru
ﻳُﺨَﻴِّﺮُ
han - nutid
hon
khayyarat
ﺧَﻴَّﺮَﺕ
hon - dåtid
tukhayyiru
ﺗُﺨَﻴِّﺮُ
hon - nutid
jag
khayyartu
ﺧَﻴَّﺮﺕُ
jag - dåtid
'ukhayyiru
ﺃُﺧَﻴِّﺮُ
jag - nutid