Arabiska för 2

ithnaan
ﺍِﺛﻨَﺎﻥ
2 – maskulinum singular

Det arabiska ordet för 2 uttalas ithnaan och skrivs ﺍِﺛﻨَﺎﻥ.

Om ljudfilerna
Ordklass: räkneord.
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet 2 består av de arabiska bokstäverna tha som skrivs ﺙ och uttalas th, nun som skrivs ﻥ och uttalas n och ya som skrivs ﻱ och uttalas y. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med 2

Alla bokstäver i 2

ﺍِﺛﻨَﺎﻥ
ﺛـ
ـﻨـ
ـﺎ
 
ﺛـ
ـﻨـ
ـﺎ
 
ـﺎ
ﺛـ
ـﺜـ
ـﺚ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ـﺎ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
 
alef
tha
th
nun
n
alef
nun
n
 
 
Det arabiska ordet för 2 består av: Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven tha som skrivs ﺙ (här som ﺛـ ) och uttalas th. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ـﻨـ ) och uttalas n. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven nun som skrivs ﻥ och uttalas n. Ordet skrivs därför ﺍِﺛﻨَﺎﻥ och uttalas ithnaan.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver