Arabiska för om

law
ﻟَﻮ
om –

Det arabiska ordet för om uttalas law och skrivs ﻟَﻮ.

Om ljudfilerna
Ordklass: konjunktion.

Så används ordet om

Om du hade studerat, skulle du ha lyckats.
Om du hade studerat, skulle du inte ha misslyckats.

Alla bokstäver i om

ﻟَﻮ
ﻟـ
ـﻮ
 
ﻟـ
ـﻮ
 
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ـﻮ
 
lam
l
waw
w
 
 
Det arabiska ordet för om består av: Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ﻟـ ) och uttalas l. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w. Ordet skrivs därför ﻟَﻮ och uttalas law.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver