Arabiska för framgång

najaaH
ﻧَﺠَﺎﺡ
framgång – maskulinum singular

Det arabiska ordet för framgång uttalas najaaH och skrivs ﻧَﺠَﺎﺡ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet framgång

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet framgång består av de arabiska bokstäverna nun som skrivs och uttalas n, jim som skrivs och uttalas j och Ha som skrivs och uttalas H. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med framgång

Alla bokstäver i framgång

ﻧَﺠَﺎﺡ
ﻧـ
ـﺠـ
ـﺎ
 
ﻧـ
ـﺠـ
ـﺎ
 
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
ـﺎ
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
 
nun
n
jim
j
alef
Ha
H
 
 
Det arabiska ordet för framgång består av: Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ﻧـ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven jim som skrivs ﺝ (här som ـﺠـ ) och uttalas j och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven Ha som skrivs ﺡ och uttalas H och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻧَﺠَﺎﺡ och uttalas najaaH.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för framgång

fa3aal blir najaaH

Vi har sett att det arabiska ordet för framgång skrivs ﻧَﺠَﺎﺡ och uttalas najaaH. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3aal där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3aal och ordets rotbokstäver är n, j och H, blir ordet najaaH.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som framgång