Arabiska för framgångsrik

naajiH
ﻧَﺎﺟِﺢ
framgångsrik – maskulinum singular

Det arabiska ordet för framgångsrik uttalas naajiH och skrivs ﻧَﺎﺟِﺢ.

Om ljudfilerna
Ordklass: adjektiv. Mönster: aktivt particip

Så används ordet framgångsrik

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet framgångsrik består av de arabiska bokstäverna nun som skrivs och uttalas n, jim som skrivs och uttalas j och Ha som skrivs och uttalas H. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med framgångsrik

Alla bokstäver i framgångsrik

ﻧَﺎﺟِﺢ
ﻧـ
ـﺎ
ﺟـ
ـﺢ
 
ﻧـ
ـﺎ
ﺟـ
ـﺢ
 
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ـﺎ
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
 
nun
n
alef
jim
j
Ha
H
 
 
Det arabiska ordet för framgångsrik består av: Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ﻧـ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven jim som skrivs ﺝ (här som ﺟـ ) och uttalas j och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ـﺢ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻧَﺎﺟِﺢ och uttalas naajiH.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för framgångsrik

faa3il blir naajiH

Vi har sett att det arabiska ordet för framgångsrik skrivs ﻧَﺎﺟِﺢ och uttalas naajiH. Ordet följer mönstret aktivt particip form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen faa3il där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är faa3il och ordets rotbokstäver är n, j och H, blir ordet naajiH.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som framgångsrik