Arabiska för garanti

Damaan
ﺿَﻤَﺎﻥ
garanti – maskulinum singular

Det arabiska ordet för garanti uttalas Damaan och skrivs ﺿَﻤَﺎﻥ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet garanti består av de arabiska bokstäverna Dad som skrivs och uttalas D, mim som skrivs och uttalas m och nun som skrivs och uttalas n. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med garanti

Alla bokstäver i garanti

ﺿَﻤَﺎﻥ
ﺿـ
ـﻤـ
ـﺎ
 
ﺿـ
ـﻤـ
ـﺎ
 
ﺿـ
ـﻀـ
ـﺾ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ـﺎ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
 
Dad
D
mim
m
alef
nun
n
 
 
Det arabiska ordet för garanti består av: Bokstaven Dad som skrivs ﺽ (här som ﺿـ ) och uttalas D och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻤـ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven nun som skrivs ﻥ och uttalas n och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺿَﻤَﺎﻥ och uttalas Damaan.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för garanti

fa3aal blir Damaan

Vi har sett att det arabiska ordet för garanti skrivs ﺿَﻤَﺎﻥ och uttalas Damaan. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3aal där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3aal och ordets rotbokstäver är D, m och n, blir ordet Damaan.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som garanti