Arabiska för förbjuden

Haraam
ﺣَﺮَﺍﻡ
förbjuden – maskulinum singular

Det arabiska ordet för förbjuden uttalas Haraam och skrivs ﺣَﺮَﺍﻡ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns förbjuden i:

Hurum
ﺣُﺮُﻡ
förbjuden – maskulinum plural
Ordklass: adjektiv. Mönster: verbalnomen
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet förbjuden består av de arabiska bokstäverna Ha som skrivs ﺡ och uttalas H, ra som skrivs ﺭ och uttalas r och mim som skrivs ﻡ och uttalas m. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med förbjuden

Alla bokstäver i förbjuden

ﺣَﺮَﺍﻡ
ﺣـ
ـﺮ
 
ﺣـ
ـﺮ
 
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ـﺮ
ـﺎ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
 
Ha
H
ra
r
alef
mim
m
 
 
Det arabiska ordet för förbjuden består av: Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ﺣـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Bokstaven mim som skrivs ﻡ och uttalas m och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺣَﺮَﺍﻡ och uttalas Haraam.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för förbjuden

fa3aal blir Haraam

Vi har sett att det arabiska ordet för förbjuden skrivs ﺣَﺮَﺍﻡ och uttalas Haraam. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3aal där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3aal och ordets rotbokstäver är H, r och m, blir ordet Haraam.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som förbjuden