Arabiska för liknande

shabiih
ﺷَﺒِﻴﻪ
liknande – maskulinum singular

Det arabiska ordet för liknande uttalas shabiih och skrivs ﺷَﺒِﻴﻪ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns liknande i:

'ashbaah
ﺃَﺷﺒَﺎﻩ
liknande – maskulinum plural
Ordklass: adjektiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet liknande

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet liknande består av de arabiska bokstäverna shin som skrivs och uttalas sh, beh som skrivs och uttalas b och ha som skrivs och uttalas h. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med liknande

Alla bokstäver i liknande

ﺷَﺒِﻴﻪ
ﺷـ
ـﺒـ
ـﻴـ
ـﻪ
 
ﺷـ
ـﺒـ
ـﻴـ
ـﻪ
 
ﺷـ
ـﺸـ
ـﺶ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ﻫـ
ـﻬـ
ـﻪ
 
shin
sh
beh
b
ya
y
ha
h
 
 
Det arabiska ordet för liknande består av: Bokstaven shin som skrivs ﺵ (här som ﺷـ ) och uttalas sh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺒـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y. Bokstaven ha som skrivs ﻩ (här som ـﻪ ) och uttalas h och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺷَﺒِﻴﻪ och uttalas shabiih.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver