Affären är öppen hela dagen.

Den arabiska frasen Affären är öppen hela dagen. uttalas addukkaanu maftuuHun kulla alyawmi och skrivs ﺍَﻟﺪُّﻛَّﺎﻥُ ﻣَﻔﺘُﻮﺡٌ ﻛُﻞَّ ﺍَﻟﻴَﻮﻡِ

De arabiska orden i Affären är öppen hela dagen.

Nedan ser du detaljerad information om varje ord i den arabiska frasen Affären är öppen hela dagen.. Du ser ordets svenska översättning, ordets stavning och uttal samt ordets grammatik (böjning, numerus, genus osv) i frasen. Du får också en länk till ännu mer information om ordet.

affär

ﺍَﻟﺪُّﻛَّﺎﻥُ
Uttal: addukkaanu
Svensk versättning: affär
Ordklass: substantiv
kasus: nominativ
bestämdhet: bestämd form
genus: maskulinum
Nominativ används bland annat i nominalfraser. Subjektet (den första delen som är i bestämd form och som är den som beskrivs) har kasus nominativ. I denna typ av nominalfras har även predikatet (den andra, obestämda, delen som beskriver subjektet) kasus nominativ.

öppen

ﻣَﻔﺘُﻮﺡٌ
Uttal: maftuuHun
Svensk versättning (av ordets grundform): öppen
Ordklass: adjektiv
kasus: nominativ
bestämdhet: obestämd form
genus: maskulinum
Nominativ används bland annat i nominalfraser. Subjektet (den första delen som är i bestämd form och som är den som beskrivs) har kasus nominativ. I denna typ av nominalfras har även predikatet (den andra, obestämda, delen som beskriver subjektet) kasus nominativ.

Grundformen av öppen

ﻣَﻔﺘُﻮﺡ
maftuuH
(singular, obestämd form, utan kasus)

alla, hela, varje

ﻛُﻞَّ
Uttal: kulla
Svensk versättning (av ordets grundform): alla, hela, varje
Ordklass: substantiv
kasus: ackusativ
bestämdhet: bestämd form (början av en idafa-konstruktion)
genus: maskulinum

Grundformen av alla, hela, varje

ﻛُﻞّ
kull
(singular, obestämd form, utan kasus)

dag

ﺍَﻟﻴَﻮﻡِ
Uttal: alyawmi
Svensk versättning (av ordets grundform): dag
Ordklass: substantiv
kasus: genitiv
bestämdhet: bestämd form
genus: maskulinum
Ordet är i genitiv eftersom det är ägaren i en idafa-konstruktion

Grundformen av dag

ﻳَﻮﻡ
yawm
(singular, obestämd form, utan kasus)

Typ av fras: Nominalmening vars predikatsfyllnad är ett enda ord

En arabisk nominalmening består av två delar: subjekt och predikatsfyllnad. Predikatsfyllnaden beskriver subjektet. Subjektet är ett bestämt nomen. I denna typ av nominalmening är predikatsfyllnaden ett obestämt nomen, och subjektet kommer ofta före predikatsfyllnaden. Meningen behöver inget verb på arabiska eftersom verbet (är) är underförstått i denna typ av mening.

Läs mer om meningar av typen Nominalmening vars predikatsfyllnad är ett enda ord