Arabiska för öppen

maftuuH
ﻣَﻔﺘُﻮﺡ
öppen – maskulinum singular

Det arabiska ordet för öppen uttalas maftuuH och skrivs ﻣَﻔﺘُﻮﺡ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns öppen i:

maftuuHa
ﻣَﻔﺘُﻮﺣَﺔ
öppen – femininum singular
maftuuHuuna
ﻣَﻔﺘُﻮﺣُﻮﻥَ
öppen – maskulinum plural
Ordklass: adjektiv. Mönster: passivt particip

Så används ordet öppen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet öppen består av de arabiska bokstäverna fa som skrivs och uttalas f, ta som skrivs och uttalas t och Ha som skrivs och uttalas H. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med öppen

Alla bokstäver i öppen

ﻣَﻔﺘُﻮﺡ
ﻣـ
ـﻔـ
ـﺘـ
ـﻮ
 
ﻣـ
ـﻔـ
ـﺘـ
ـﻮ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ـﻮ
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
 
mim
m
fa
f
ta
t
waw
w
Ha
H
 
 
Det arabiska ordet för öppen består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ـﻔـ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺘـ ) och uttalas t och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w. Bokstaven Ha som skrivs ﺡ och uttalas H och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣَﻔﺘُﻮﺡ och uttalas maftuuH.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för öppen

maf3uul blir maftuuH

Vi har sett att det arabiska ordet för öppen skrivs ﻣَﻔﺘُﻮﺡ och uttalas maftuuH. Ordet följer mönstret passivt particip form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen maf3uul där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är maf3uul och ordets rotbokstäver är f, t och H, blir ordet maftuuH.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som öppen