Arabiska för vis

Hakiim
ﺣَﻜِﻴﻢ
vis – maskulinum singular

Det arabiska ordet för vis uttalas Hakiim och skrivs ﺣَﻜِﻴﻢ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns vis i:

Hukamaa'
ﺣُﻜَﻤَﺎﺀ
vis – maskulinum plural
Ordklass: adjektiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet vis

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet vis består av de arabiska bokstäverna Ha som skrivs och uttalas H, kaf som skrivs och uttalas k och mim som skrivs och uttalas m. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med vis

Alla bokstäver i vis

ﺣَﻜِﻴﻢ
ﺣـ
ـﻜـ
ـﻴـ
ـﻢ
 
ﺣـ
ـﻜـ
ـﻴـ
ـﻢ
 
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ﻛـ
ـﻜـ
ـﻚ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
 
Ha
H
kaf
k
ya
y
mim
m
 
 
Det arabiska ordet för vis består av: Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ﺣـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven kaf som skrivs ﻙ (här som ـﻜـ ) och uttalas k och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻢ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺣَﻜِﻴﻢ och uttalas Hakiim.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för vis

fa3iil blir Hakiim

Vi har sett att det arabiska ordet för vis skrivs ﺣَﻜِﻴﻢ och uttalas Hakiim. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3iil där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3iil och ordets rotbokstäver är H, k och m, blir ordet Hakiim.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som vis