Arabiska för befalla, döma

Hakama
ﺣَﻜَﻢَ
befalla, döma – dåtid han
yaHkumu
ﻳَﺤﻜُﻢُ
befalla, döma – nutid han

Det arabiska verbet för att befalla, döma skrivs ﺣَﻜَﻢَ och uttalas Hakama i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﺤﻜُﻢُ och uttalas yaHkumu. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb

Så används ordet befalla, döma

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet befalla, döma består av de arabiska bokstäverna Ha som skrivs och uttalas H, kaf som skrivs och uttalas k och mim som skrivs och uttalas m. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med befalla, döma

Alla bokstäver i befalla, döma

ﺣَﻜَﻢَ
ﺣـ
ـﻜـ
ـﻢ
 
ﺣـ
ـﻜـ
ـﻢ
 
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ﻛـ
ـﻜـ
ـﻚ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
 
Ha
H
kaf
k
mim
m
 
 
Det arabiska ordet för befalla, döma består av: Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ﺣـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven kaf som skrivs ﻙ (här som ـﻜـ ) och uttalas k och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻢ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺣَﻜَﻢَ och uttalas Hakama.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för befalla, döma

fa3ala blir Hakama

Vi har sett att det arabiska ordet för befalla, döma skrivs ﺣَﻜَﻢَ och uttalas Hakama. Ordet följer mönstret verb form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3ala och ordets rotbokstäver är H, k och m, blir ordet Hakama.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som befalla, döma

Böjningsformer av befalla, döma

dåtid
nutid
han
Hakama
ﺣَﻜَﻢَ
han - dåtid
yaHkumu
ﻳَﺤﻜُﻢُ
han - nutid
hon
Hakamat
ﺣَﻜَﻤَﺖ
hon - dåtid
taHkumu
ﺗَﺤﻜُﻢُ
hon - nutid
jag
Hakamtu
ﺣَﻜَﻤﺖُ
jag - dåtid
'aHkumu
ﺃَﺣﻜُﻢُ
jag - nutid